Category

Reklama

Dystrybucja

By | Reklama

Dystrybucja to zorientowana na osiąganie zysku działalność obejmująca planowanie, realizację i kontrolę fizycznego przepływu materiałów i finalnych produktów z miejsca pochodzenia (produkcji) do miejsca ich zbycia. Głównymi obszarami zadaniowymi dystrybucji są: rozmieszczenie właściwych produktów, właściwemu klientowi, we właściwym miejscu i czasie oraz po właściwej cenie (możliwie jak najniższej). Wypełnia w…

Read More

Public relations

By | PR, Reklama

Public relations – wyraża się w dążeniach do kreowania, utrwalania i rozszerzania społecznego zaufania i pozytywnego wyobrażenia o przedsiębiorstwie. Spełnia następujące funkcje: tworzy wizerunek firmy, przekazuje opinii publicznej informacje charakteryzujące działalność firmy, tworzenia przesłanek dla zrozumienia określonych decyzji przedsiębiorstwa, nawiązywania i utrzymywania więzi ze wszystkimi elementami otoczenia, wzmacniania odporności przedsiębiorstwa…

Read More

Promocja sprzedaży

By | Reklama, Teoria marketingu

Promocja sprzedaży polega na uatrakcyjnieniu i wyróżnieniu produktu poprzez dodanie czegoś wyjątkowego i nadzwyczajnego są to konkursy, gry, premie, prezenty, próbki, demonstracje, kupony, rabaty, nisko oprocentowane kredyty i inne. Pomimo iż narzędzia promocji sprzedaży znacznie się różnią, można wyróżnić wspólne cechy charakterystyczne: komunikację – przyciąga uwagę i zwykle dostarcza informacji,…

Read More

Cele reklamy

By | Reklama

Celem każdej reklamy jest osiągnięcie jak największego wpływu na odbiorcę i uświadomienie mu pewnych braków w zasobach już przez niego posiadanych. Reklama również ukazuje i przypomina o walorach użytkowych określonego produktu oraz jednocześnie ma kształtować pozytywny wizerunek firmy będącej producentem określonego dobra lub usługi. Istotą i funkcjami reklamy są: kreowanie potrzeb, ukazywanie…

Read More