Promocja sprzedaży

By 25 kwietnia 2013Reklama, Teoria marketingu

Promocja sprzedaży polega na uatrakcyjnieniu i wyróżnieniu produktu poprzez dodanie czegoś wyjątkowego i nadzwyczajnego są to konkursy, gry, premie, prezenty, próbki, demonstracje, kupony, rabaty, nisko oprocentowane kredyty i inne. Pomimo iż narzędzia promocji sprzedaży znacznie się różnią, można wyróżnić wspólne cechy charakterystyczne:

    • komunikację – przyciąga uwagę i zwykle dostarcza informacji, które kierują nabywcę do produktu,

    • bodźce – zawierają ulgi, zachęty i bodźce które kierują nabywcę do produktu,

    • zaproszenie – zawierają wyraźne zaproszenie do natychmiastowej transakcji.

Promocja sprzedaży jest działaniem krótkookresowym i jej efekty także mają charakter krótkotrwały, nie budując długotrwałej lojalności wobec danej marki.