Public relations

By 25 kwietnia 2013PR, Reklama

Public relationswyraża się w dążeniach do kreowania, utrwalania i rozszerzania społecznego zaufania i pozytywnego wyobrażenia o przedsiębiorstwie. Spełnia następujące funkcje:

 • tworzy wizerunek firmy,

 • przekazuje opinii publicznej informacje charakteryzujące działalność firmy,

 • tworzenia przesłanek dla zrozumienia określonych decyzji przedsiębiorstwa,

 • nawiązywania i utrzymywania więzi ze wszystkimi elementami otoczenia,

 • wzmacniania odporności przedsiębiorstwa sytuacjach kryzysowych i agresji otoczenia

Charakterystyczną cechą public relations jest to że promuje ona nie konkretny produkt czy markę, ale całą działalność firmy. Ma charakter długofalowy, jej działania są precyzyjnie planowane, ale niestety efekty są trudno mierzalne. Do form public relations można zaliczyć:

 • publicity polegające na kontaktach ze środkami masowego przekazu w postaci konferencji prasowych, wywiadów artykułów, komunikatów prasowych,

 • spotkania i imprezy specjalne – sympozja, seminaria, konferencje,

 • kontakty pocztowe,

 • zwiedzanie firmy,

 • wydawnictwo firmowe,

 • sponsoring.