Skip to main content

Rabat  (nie mylić ze stolicą Maroka) jest to swego rodzaju zniżka bezpośrednio obliczana od ceny wyjściowej, udzielanej bezpośrednio przez sprzedawcę dla nabywcy – klienta, który musi spełniać specyficzne, określone warunki danego zakupu .

W skład rabatów możemy zaliczyć grono jego odmian: rabat wartościowy, wierności, ilościowy i jakościowy, funkcjonalny, rabaty związane z nabywcą, w tym przypadku z klientem, rabaty gotówkowe i czekowe.
Jeśli mamy definicję rabatu musimy ją zdecydowanie oddzielić od definicji obniżki, gdyż są to odmienne terminy oznaczające dla gospodarki zupełnie co innego. Obniżka jest to specyficzny rodzaj niewielkiej zniżki, która to obliczana jest od ceny podstawowej produktu czy usługi, a udzielana przez sprzedawcę na jego ściśle określonych zasadach i co odróżnia ją od rabatu – na określony czas. Możemy wyróżnić następujące formy obniżek:obniżka wstępna, obniżka sezonowa, obniżki okolicznościowe, obniżki podczas wyprzedaży.