Co to jest promocja

By 25 kwietnia 2013Makroekonomia, Mikroekonomia

Czwartym narzędziem marketingu jest promocja. Obejmuje ona różne rodzaje czynności, jakie podejmuje przedsiębiorstwo aby poinformować o cechach merytorycznych produktu i przekonać docelowych nabywców, aby go kupili.

Charakter i cel działań promocyjnych stanowią podstawę do wytypowania dwóch ujęć promocji: węższego i szerszego.

Promocja w ujęciu węższym oznacza zespół działań i środków, za pomocą których przedsiębiorstwo przekazuje na rynek informacje charakteryzujące produkt i/lub firmę, kształtuje potrzeby nabywców, pobudza i ukierunkowuje popyt oraz zmniejsza jego elastyczność cenową. Odpowiada pojęciom aktywizacja sprzedaży czy oddziaływanie na rynek. Z kolei w ujęciu szerszym pojęcie promocji jest traktowane synonimicznie z terminem komunikacja marketingowa lub polityka komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem. Łączy bowiem powyższe elementy aktywizacji sprzedaży z badaniami marketingowymi, mającymi umożliwiać pobór i przekazywanie przedsiębiorstwu informacji płynących z rynku i zapewniać realizację zwrotnego sprzężenia zwrotnego