Dystrybucja

By 25 kwietnia 2013Reklama

Dystrybucja to zorientowana na osiąganie zysku działalność obejmująca planowanie, realizację i kontrolę fizycznego przepływu materiałów i finalnych produktów z miejsca pochodzenia (produkcji) do miejsca ich zbycia.

Głównymi obszarami zadaniowymi dystrybucji są: rozmieszczenie właściwych produktów, właściwemu klientowi, we właściwym miejscu i czasie oraz po właściwej cenie (możliwie jak najniższej). Wypełnia w ten sposób różnice przestrzenne, związane z oddaleniem zakładów produkcyjnych od miejsc konsumpcji.

Dystrybucja obejmuje różnego rodzaju działania polegające na koordynacji i organizacji dostaw wyrobów do punktów finalnej konsumpcji. Funkcje koordynacyjne związane są z pozyskiwaniem informacji o wielkości i strukturze popytu oraz ich wymianą między różnymi ogniwami dystrybucji z uwzględnieniem zawierania transakcji i obiegu dokumentów. Funkcje organizacyjne sprowadzają się do organizacji fizycznego przepływu towaru na które składają się: przemieszczanie produktu, magazynowanie produktu, przekształcenie asortymentu produkcyjnego w handlowy i tworzenie odpowiednich warunków sprzedaży. Aby realizacja tych zadań mogła przebiegać płynnie dystrybucja posiłkuje się instrumentami kanałów dystrybucji i logistyki.