Techniki ustalania ceny

Im mniej elastyczny popyt tym bardziej sprzedawcy opłaca się podnosić cenę. Natomiast w przypadku gdy popyt jest raczej elastyczny sprzedawcy będą rozważać obniżenie ceny. Obniżenie ceny spowoduje wzrost przychodów.

Rozmaite badania elastyczności cenowej podają dla przykładu: elastyczność cenową popytu na samochody od – 1,0 do – 2,2 .

Istnieje kilka technik wyznaczania ceny opartych na wynikach analiz popytu, są to:

  • technika „popyt – minus”,

  • technika łańcucha marżowego,

  • technika zmodyfikowanej analizy progu rentowności,

  • technika różnicowania cen

Zadaniem technik ustalania ceny w oparciu o popyt jest wyznaczenie jej górnej granicy. Natomiast przy pomocy kosztów można ustalić jej dolną granicę. Każda firma prowadząca działalność ponosi dwa rodzaje kosztów: stałe które nie zmieniają się pod wpływem wielkości produkcji i przychodów ze sprzedaży oraz zmienne, które zmieniają się wraz z ilością wyprodukowanych jednostek produktu.

Ogólną metodą prowadzenia polityki zorientowanej na koszty jest wyznaczenie cen na podstawie sumy poszczególnych rodza­jów kosztów (materiałów, robocizny, usług i kosztów pośrednio związanych z wytworzeniem danego produktu) i dodanie pewnej kwoty dla pokrycia zysku