Język chorwacki -podstawowe zagadnienia

By 19 kwietnia 2013Dobre praktyki, Prawo, Umowy

Język chorwacki jest jednym z języków południowo słowiańskich, obejmujących swoim zasięgiem jednak nie tylko Chorwację, ale również wiele regionów w  których zadomowili się Chorwaci. Takim regionem jest Mozalians we Włoszech. Język chorwacki, ze względu na swoją budowę, jest łatwy do nauczenia się przez polaków – wynika to nie tylko z tej samej grupy językowej, ale równie zastosowania alfabetu łacińskiego czy wiele słów, które się po prostu powtarzają. Język chorwacki wyróżnia trzy dialekty”: czakawki, kajkawski oraz stokawski – każdy z nich występują na różnych regionach nie tylko Chorwacji, ale też pobliskiej Serbii czy Bośni. Warto jednak pamiętać, że pomimo, że do niedawna (do rozpadu Jugosławii) w krajach tych mówiło się tym samym językiem, współcześnie stale podkreśla się różnice, które wprowadzono pomiędzy konkretnymi językami po roku 1995. używanie form chorwackich w Serbskich kręgach będzie uznane za nietakt. W najgorszych wypadku nasi rozmówcy mogą udawać, że nas nie rozumieją. Oczywiście wynika to nie z faktu, że język jest faktycznie inny, a jedynie z chęci podkreślenia posiadania współzesnie własnego języka. Język chorwacki posiada wiele ciekawych zagadnień, jednym z nich jest tworzenie zbitek samogłoskowych, w których każda wymawiana jest osobno, w przeciwieństwie do języka polskiego, gdzie staramy się upłynniać obie samogłoski i łączyć je ze sobą. W języku chorwackim należy wybitnie oddzielić je od siebie. Język chorwacki, że względu na swoją budowę, wyróżnia cztery akcencty, które czasami mogą znacząco różnicować słowa pisane tak samo. tak jest w przypadku słówek “rat-rad” – pomimo, ze wymiając je mogą one brzmieć tak samo, warto pamiętać o ich dokładnym rozróżnieniu, ponieważ może zakłócić to przekaz słowny. Jedno z nich bowiem oznacza “wojnę”, drugie zaś “pracę”. Czy osoby wyjeżdzającr na wczasy w Chorwacji powinny uczyć się tego języka? Pomimo opinii wielu osób, które uważają, że język chorwacki i Polski są identyczne, wielokrotnie może wprowadzić to w błąd.