Skip to main content

Każdy z nas przynajmniej raz dziennie zawiera jakąś umowę, nie zdając sobie do końca z tego sprawy. Już sam zakup przez nas np. wody w sklepie jest zawarciem umowy. Jednak zawarcie umowy w postaci zakupienia produktu spożywczego, który ma zaspokoić naszą podstawową potrzebę, tak jak w przypadku wody – ugasić pragnienie, nie niesie za sobą praktycznie żadnych poważnych konsekwencji, jak dzieje się to w przypadku umowy, którą zawieramy w celach biznesowych. Co w takim razie zrobić, aby dana umowa, jaką docelowo będziemy chcieli zawrzeć, była w pełni profesjonalna i zabezpieczała w uczciwy sposób interesy zarówno nasze, jak i naszego potencjalnego kontrahenta? Otóż najlepiej w tej sytuacji, pomoże nam kancelaria adwokacka. Pamiętajmy o tym, że aby umowa była w pełni profesjonalna i jasno określała jej warunki, musi być sformułowana przez specjalistę. Takim specjalistą, z całą pewnością, będzie adwokat. Ważne jest, aby w takiej umowie jasno był określony jej przedmiot, kolejnym ważnym elementem jest oświadczenie stron, następnie w umowie musi być jasno określone miejsce wykonania tejże umowy, kolejno jej termin, a także sposób. Ważnym elementem jest również informacja o podwykonawcach, jeżeli  będziemy oczywiście korzystać z ich usług. Kolejnym istotnym elementem jest określenie sposobu zapłaty wynagrodzenia, ewentualnych odsetek , czy też kary umownej. Te wszystkie elementy należy mieć na uwadze i jasno określić je w umowie, dlatego, jeżeli nie mieliśmy nigdy wcześniej styczności z zawieraniem jakichkolwiek umów handlowych, to z całą pewnością ważne jest, abyśmy skorzystali z pomocy doświadczonego prawnika.