Komunikacja z przedszkolakami

Przedszkole to miejsce, w którym dzieci nei tylko po raz pierwszy mają okazję spotkać swoich rówieśników oraz przebywać z nimi w ciągu dnia, ale również zmuszone są do socjalizacji – nie tylko pod względem zachowania, ale i wyrażania się. Przedszkolaki najczęściej chętnie uczestniczą w zabawach oraz wspólnej nauce, niemniej warto obserwować, jak zachowuje się nasze dziecko pdoczas pobytu w przedszkolu. Czego uczą się dzieci w przedszkolu? Przede wszystkim jest to umiejętnośc odnalezienia się w grupie – poprzez liczne zajęcia oraz możliwość wspólnej zabawy, dzieci zdobywają pierwsze świadome przyjaźnie. Warto wiedzieć, że dziecko będzie szukało osób podobnych do siebie, głównie pod względem płci,a le i temperamentu. Są również dzieci, które preferują samotną zabawę, nie chcąc integrować się z innymi dziećmi. Jakie zabawy urządzane są w przedszkolu? Przede wszystkim takie, które pozwalają naintegrację dzieci oraz ich prace w określonych grupach. Inne zabawy to przede wszystkim możliwosć kreatywnego spędzania czasu – najczęściej z kredkami, mazakami czy farbami w dłoni. Prace dzieci bardzo często rpzedstawiane są rodzicom, tworzone są również wystawy obrazków najczęściej w holu przedszkola.  Dzieci nieco starsze, w starszych grupach, zobowiązane są do odbywania zajęć ujętych w programie nauczania. Najczęściej zajęcia te mają formę luźnych pogadanek na te,at przyrody, również zachowania na drodze. Rozmowy dotyczą także najbliższych członków rodziny. Podczas teog typu zajęć dzieci są również przyzwyczajane do konrketnego sposobu wyrażania swoich myśli na forum grupy, jak i wysłuchiwania innych oraz wyciągania wniosków z ich wypowiedzi. Podczas tego typu zajęć przedszkolanki są w stanie wyłapać nieprawidłowości rozwojowe. Czego również uczą się dzieci? Podczas przebywania dziecka w przedszkolu podawane są śniadania oraz obiady – dziecko ma możliwość samodzielnego szlifowania umiejętności posługiwania się widelcem czy łyżeczką.