Skip to main content

Czasy tak zwanej twardej windykacji, mamy już dawno za sobą. Obecnie, firmy windykacyjne, bardzo mocno dbają o to, aby działać ściśle w granicach prawa z poszanowaniem osoby dłużnika. Wszystkie zasady określone są jasno w Zasadach Dobrych Praktyk, w których również mowa o Dobrych Praktykach Windykacji. A co zrobić w przypadku, kiedy takie praktyki, nie są przestrzegane przez daną firmę windykacyjną? Przede wszystkim, tutaj najlepiej sprawdzi się kancelaria adwokacka. Pamiętajmy o tym, iż wierzyciel ma prawo dochodzić swojego roszczenia, jednak wszystko powinno funkcjonować zgodnie z zasadami etycznymi. Przede wszystkim najczęstszym zarzutem, z jakim możemy się spotkać jest zarzut nękania. Duża ilość połączeń telefonicznych, jakie otrzymujemy od firmy windykacyjnej, niejednokrotnie staje się dla nas uciążliwa, a co za tym idzie nosi znamiona szykany. Jeżeli firma windykacyjna, pomimo terminowego regulowania przez nas zobowiązania, w dalszym ciągu niepokoi nas licznymi telefonami, w tej sytuacji pomoże nam adwokat. Czasami wystarczy jedno pismo od prawnika, w którym posłuży się konkretnymi argumentami, popartymi licznymi paragrafami, aby dana firma windykacyjna, zaprzestała swoich częstych kontaktów telefonicznych. Pamiętajmy o tym, iż naszym obowiązkiem jest regulowanie zobowiązania i wywiązywanie się z ustaleń poczynionych z wierzycielem, jednak przysługuje nam też szereg praw, z których powinniśmy korzystać, a firmy windykacyjne powinny ich przestrzegać. Nie traktujmy jednak firmy windykacyjnej, jak wroga. Pamiętajmy, iż w dalszym ciągu umożliwia nam ona spłatę zobowiązania na etapie polubownym, co zawsze jest dla nas bardziej opłacalne, wystarczy się tylko porozumieć.