Zawody prawnicze

By 22 marca 2016Porady prawne

Studia prawnicze, to bardzo dobry kierunek na rozwój kariery, ponieważ miejscem pracy absolwentów Wydziału Prawa, po odbyciu aplikacji adwokackiej, najczęściej jest kancelaria adwokacka.
Prawie we wszystkich krajach na świecie, w tym również w Polsce, aby wykonywać zawód mający związek z prawem, wymagane jest ukończenie studiów prawniczych, ukończonych tytułem magistra prawa. Poza tym, do wykonywania typowych zawodów prawniczych, należy ukończyć odpowiedni, kilkuletni staż np. aplikację, lub asesurę. Zawody związane z prawem, są traktowane, jako profesje zaufania publicznego, więc przyszli kandydaci, muszą spełnić określone wymagania.
Obrońca sądowy, czyli potocznie adwokat, świadczy pomoc prawną w różnego typu sprawach, sporządza opinie prawne, jak również występuje w imieniu klienta przed sądem, lub urzędami. Może wykonywać swój zawód w zespołach adwokackich, albo prowadzić kancelarie indywidualnie. Prawo do wykonywania zawodu, mają tylko osoby wpisane na listę przez okręgową radę adwokacką.
Po ukończeniu Wydziału Prawa, wielu absolwentów nie kontynuuje nauki i z tytułem magistra prawa, szuka zatrudnienia w różnego typu przedsiębiorstwach, w dziale prawnym, jako doradca. Administracja rządowa, lub samorządowa, chętnie zatrudnia prawnika, do sporządzania różnego typu dokumentacji prawnej, a najlepsi absolwenci, mogą się starać o pracę w firmach legislacyjnych. Ukończenie studiów prawniczych, które zaliczają się do jednych z najtrudniejszych i najbardziej wymagających kierunków, zapewnia szeroką wiedzę, przydatną w wielu dziedzinach życia, a w szczególności daje gwarancję, że nikt nas nie oszuka.