Zawód prawnika

By 14 marca 2016Akty prawne

Życie nastręcza różnych sytuacji miłych i tych mniej miłych. Dotyczy to życia zawodowego, społecznego, sąsiedzkiego, a nawet rodzinnego. W życiu bywają takie sytuacje, kiedy potrzebujemy pomocy prawnej. Takiej pomocy może udzielić tylko adwokat. Kim jest adwokat ? Jest to prawnik, który świadczy pomoc prawną osobom tego potrzebującym. Przede wszystkim udziela on porad prawnych, ale również sporządza opinie prawne, jak również opracowuje projekty aktów prawnych. W razie potrzeby, co często się zdarza występuje przed sądem broniąc swojego klienta. Obrona klienta może mieć miejsce nie tylko przed sądami, ale i urzędami. Adwokat nosi wówczas miano obrońcy sądowego. Może on wykonywać swój zawód indywidualnie, bądź występować w zespołach adwokackich. Aby osoba mogła nazywać się adwokatem musi spełnić szereg wymagań. Najważniejszym wymaganiem jest posiadanie ukończonych studiów prawniczych. Następnie absolwent prawa musi odbyć aplikację adwokacką, to znaczy zaliczyć praktykę w adwokaturze, a w dalszej kolejności zdać egzamin adwokacki. Adwokaturę stanowi ogół adwokatów i aplikantów. Aby prawnik mógł wykonywać zawód adwokata, to musi zostać wpisany na listę adwokatów przez okręgową radę adwokacką. Liczba czynnych zawodowo adwokatów w Polsce wynosi obecnie około 15000, a liczba aplikantów adwokackich około 8000 osób. Najwięcej adwokatów, gdyż ponad 3000 pracuje w Warszawie. W dalszej kolejności znajduje się Kraków, Wrocław, Łódź, Poznań. W przypadku zaistniałej konieczności mamy zawsze możliwość skorzystania z pomocy adwokata. Kancelaria adwokacka jest w stanie zapewnić swoim klientom profesjonalną pomoc prawną.