Zawód prawnik

By 29 lutego 2016Bez kategorii

Studia prawnicze wielu lat, są jednym z najpopularniejszych kierunków, wybieranych przez maturzystów. Jest to niełatwy kierunek, ale dający bardzo dobre perspektywy na przyszłość, bo prawnik, bez trudu znajduje zatrudnienie, właściwie, we wszystkich sektorach gospodarki.
Absolwenci wydziału prawa, mają do wyboru kilka ścieżek swojej kariery. Jeżeli nie chcą dalej się kształcić, mogą liczyć na  zatrudnienie w administracji rządowej, czy samorządowej, jak również w większych  firmach prywatnych, gdzie często obejmują posadę doradcy.
Jeżeli, jednak wybiorą inną drogę, muszą się zmierzyć z dalszą, niełatwą nauką. Należy dostać się na aplikacje np. notarialną. Notariusz jest to zawód zaufania publicznego, sporządza dokumenty o charakterze urzędowym, więc korzysta z ochrony funkcjonariusza  publicznego. Z tego powodu ustawodawca, określa pewne wymagania, co do osób ubiegających się o tę funkcję. Jest to, poza tytułem magistra prawa, ukończone dwadzieścia sześć lat, odbyta aplikacja notarialna, złożony egzamin notarialny.
Inną atrakcyjną profesją, którą często wybierają absolwenci, jest zawód adwokat. Warunki, które trzeba spełnić, są podobne jak w przypadku notariusza. Jest to cieszący się dużą popularnością kierunek ścieżki zawodowej absolwentów prawa. Profesja ta jest poważana przez znaczną część naszego społeczeństwa, przynosi wykonującym ją obywatelom prestiż i niezłe dochody.
Na naszym rynku, dobrym początkiem zatrudnienia dla młodego obrońcy, jest kancelaria adwokacka. Przy starszych kolegach może się wiele nauczyć i zdobyć doświadczenie w zawodzie. Początkowe jego stawki, raczej nie przekraczają czterech tysięcy, ale z biegiem czasu, i liczbą spraw, dochodzą premie i nagrody za wygrane sprawy.