Język polski – zagadnienia w obrębie szkoły pdostawowej

By 11 września 2014Bez kategorii

Język polski uważany jes za jeden z najtrudniejszych na świecie. Nie powinno to dziwić – pod względem gramatycznym język polski faktycznie stanowi wielką zagadkę zarówno dla obcokrajowców, jak i przedsawicieli innych nacji, posługujących się językami słowiańskimi (czyli zbliżonymi do języka polskiego). Skąd taka sytuacja? Język polski ewoluował do swojej obecnej formy przez setki lat. Warto wiedzieć, że nasz język wywodzi się z języka prasłowiańskiego, którym porozumiewali się wszyscy Słowianie, przybyli w te okolice z Zakaukazia. Język polski sprawia trudności głównie ze względu na odmiany oraz na swoje końcówki. Posiadając 7 przypadków obcokrajowyc często mają problemz  użyciem poprawnej formy konkretnego słowa – wliczyć w to należy również rodzaje: damski, męski i nijakii. Kolejnym trudnym zagadnieniem są sybilaryzacje oraz palatalizacje, które występują w większości języków słowiańskich – chodzi tu o wymiany konkretnyhc liter na inne w konkretnych przypadkach słowotwórczych. Warto również wspomnieć, jak ciężkim zagadnieniem jest ortografia. Nawet dzieci z obywatelstwem polskim często mają problemy z weiloma słowami, jednak zarówno częstym czytaniem, jak i wytrwałą pracą można nauczyć się używania poprawnych form konkretnych wyrazów. ortografia w języku polskim sprawia problemy ze względu na różnorodność takich liter jak “ż/rz” oraz “h/ch”. Dawniej ich rozróżnienie polegało przede wszystkim na słuchu – litery te wymawiało się inaczej. Wraz z upraszczaniem się jezyka polskiego zanikły różnice, dlatego większość słówek sprawiających trudności a związanych z tymi literami najlepiej uczyć się na pamięć. Kolejnym ciężkim zagadnieniem są oczywiście odmiany oraz końcówki – tu również można się pogubić, szczególnie w formach, które znane są jako nieregularne. Obcokrajowy owinni jak najczęściej korzystać z konkretnych form, aby je sobie utrwalić.