Rola i znaczenie promocji

By 25 kwietnia 2013Teoria marketingu

Rola i znaczenie promocji ma ogromny wpływ na rozwój organizacji. Jak powiedział J. Dewey „…natura każdej organizacji (każdego przedsiębiorstwa) wyraża się w procesach przekazu i komunikowaniu się z otoczeniem”. Tworzy wizerunek firmy, jest odbiciem tożsamości przedsiębiorstwa w świadomości adresatów i odbiorców przekazu. Spełnia szereg funkcji na przykład: informacyjną zarówno dla konsumentów o produkcie, jego cechach i przeznaczeniu, jaki i dla organizacji o potrzebach konsumentów, wymaganiach stawianych przez rynek.

Funkcja pobudzająca promocji wyraża się w wywołaniu określonych zachowań nabywców. Stymuluje potrzeby, daje przesłanki decyzyjne racjonalne i emocjonalne, pozwala na szybki wybór produktu.

Funkcja konkurencyjna polega na stworzeniu zestawu pozacenowych instrumentów rywalizacji na rynku, charakteryzujących się dużą atrakcyjnością, wyższą skutecznością instrumentów i programów promocji. Metody te polegają na odwoływaniu się do podtekstów, skojarzeń, dwuznaczności i niewyrażonych wprost zachęt i obietnic