Marketing bezpośredni

By 25 kwietnia 2013PR

Sprzedaż osobista polega zaprezentowaniu przez sprzedawcę oferty firmy w toku rozmowy z potencjalnym nabywcą w celu doprowadzenia do zawarcia transakcji.

Ta forma sprzedaży jest jednocześnie najstarszym środkiem promocji. Wymaga od sprzedawcy szerokiej wiedzy na temat oferowanego produktu i umiejętności zaprezentowania jego walorów bo od tego zależy czy klient kupi produkt. Sprzedaż osobista jest szczególnie ważna gdy:

  • produkt jest bardzo złożony i wymaga demonstracji działania,

  • produkt jest wykonany na specjalne zamówienie,

  • cena produktu jest negocjowana,

  • nabywcami produktu jest nieliczna i bardzo zróżnicowana grupa osób lub instytucji.

Marketing bezpośredni jest to wykorzystywanie listów, telefonów, poczty elektronicznej, telemarketingu, katalogów lub innych nieosobistych narzędzi kontaktu, w celu komunikowania się z określonymi grupami obecnych i potencjalnych klientów.

Cechą charakterystyczną jest jego niepubliczny charakter, a więc przekaz reklamowy kierowany jest do jednej osoby i w taki sposób dopasowany, aby wywarł jak największe wrażenie na adresacie. Używając marketingu bezpośredniego dostarczamy informacji aktualnych, które jednocześnie można szybko przygotowywać do przesłania odpowiedniej osobie.