Kanały dystrybucji

By 25 kwietnia 2013Mikroekonomia

Kanał dystrybucji to zestaw podmiotów uczestniczących w doprowadzaniu produktów od producenta do ostatecznego użytkownika.

Kanały dystrybucji nie zajmują się jedynie organizowaniem zadań podmiotów wchodzących w ich skład, ale są również wykorzystywane jako nośniki: informacji, produktów i pieniędzy. Stworzone zostały do wypełniania jednego celu – ułatwić dostarczenie produktu do konsumenta, ale jednak różnią się między sobą wieloma istotnymi cechami: rodzajem uczestników, liczbą szczebli pośrednich oraz stopniem integracji uczestników kanału.

Rodzaje kanałów dystrybucji przedstawia tab. 3.6. Mogą one występować w różnych kombinacjach. Wytwórca może sprzedawać sam swoje produkty wykorzystuje kanał bezpośredni, a jednocześnie krótki, wąski, prosty i konwencjonalny.