Język umożliwia komunikację

By 3 sierpnia 2013Dobre praktyki, Prawo, Umowy

Nauka języka polskiego w szkole ma nam umożliwić swobodną komunikację. Każdy potrafi mówić po polsku, jednak nie wszyscy mówimy poprawnie. Lekcje w szkole podstawowej czy gimnazjum mają nam zapewnić odpowiednie słownictwo oraz znajomość zasad ortograficznych. Jeśli nie przykładamy się do nauki języka polskiego, możemy mieć problem z budowaniem wypowiedzi i tworzeniem dokumentów, które w dorosłym życiu będziemy musieli przygotowywać na niemal każdym kroku. Jeżeli w szkole nie przykładaliśmy się do nauki polskiego, na rynku pracy możemy być mało atrakcyjnymi kandydatami, ponieważ będziemy robili błędy w podstawowych dokumentach, jakich wypełniania oczekuje pracodawca. Ponadto nie będziemy mogli pracować z klientem, bo swobodna komunikacja będzie utrudniona przez naszą nieznajomość zasad budowania wypowiedzi. Ubogie słownictwo również uniemożliwia uzyskanie pracy, która satysfakcjonowałaby nas pod względem zakresu obowiązków oraz pod katem zarobków. Inną kwestia jest język obcy, który tez jest często wymagany przez pracodawców. Jeśli nie potrafimy porozumieć się z klientem biura, który jest obcokrajowcem, możemy mieć problem z uzyskaniem zatrudnienia w firmie, w której zawsze chcieliśmy pracować. Nauka języka obcego, słowotwórstwo czy gramatyka to bardzo ważne kwestie, które doceniamy jednak dopiero po opuszczeniu murów szkoły i rozpoczęciu dorosłego życia. Jeśli w szkole lekcje z polskiego nie sprawiają nam przyjemności, powinniśmy przynajmniej zapoznać się z zasadami pisowni i chwytać nowe słowa, aby w przyszłości móc porozumieć się z pracodawcą, współpracownikami lub klientami, których będziemy chcieli przyciągnąć do swojej firmy. Brak umiejętności swobodnej komunikacji z partnerami biznesowymi może wpłynąć niekorzystnie na rozwój naszego biznesu, a nawet całkowicie go uniemożliwić.