Funkcja społeczna nauczyciela

Nauczyciel uważany jesy za zawód wysokiego zaufania społecznego. Znaczy to, że jego rola zawodowa cieszy się zaufanie społeczeństwa – jest on ceniony ze względu na kwalifikacje oraz rolę, którą spełnia. Dodatkowo nauczyciele mogą ubiegać się o liczne nagrody związane z wykonywaniem swojego zawodu – niektóre z nich mogą dotyczyc organizowania życia swojej klasy również poza zajęciami klasowymi. Nauczyciele posiadający własne grupy klasowe zobligowani są do angażowania się w życie klasy. Istotne jest również, aby nauczyciel angażował się w życie swoich podopiecznych – spędzjaąc z nimi tak wiele czasu powinien być zaangażowany z ich codzienne życie – wielokrotnie zdarza się, że młodzi ludzie to własnie do nauczyciela idą zwierzyć się ze swoich problemów, a nie do rodziców. Młodzi ludzie czują większe zaufanie do osób, które posiadają u nich autorytet –  a nauczyciele właśnie do takich się zaliczają. Jakie zadania ciążą na nauczycielu, który jest jednocześnie wychowawcą? Przede wszystkim musi on posiadać informacje o wszelkich zaburzeniach rozwojowych swoich wychowanków – ważne jest to przede wszystkim w przypadku szkół integracyjnych i specjalnych. Oczywiście osoby pracujące z osobami opóźnionymi koniecznie powinny zainteresować się dodatkowymi kursami dla osób mających pracować z dziećmi niepełnosprawnymi. Tacy nauczyciele to również osoby, które mogą dodatkowo opiniować dziecko w przypadku kontroli lekarskich oraz wnioskowania o zasiłek dla rodzin, które wychowują niepełnosprawnych. Nauczyciele oczywiście zobowiązani są przede wszystkim do realizowania programu nauczania, oraz regularnego sprawdzania stanu wiedzy młodych ludzie. Na podstawie ocen ze sprawdzianów będą ich postępyw nauce – na podstawie ocen wystawiane są oceny półroczne i roczne, oraz uczniowie dopuszczani są do kolejnych klas