Filologia słowiańska – czego spodziewać się po studiach?

Filologia słowiańska jest bardzo przyjemnym kieruniem studiów, który kształci nie tylko w kierunkach tłumaczeniowych czy nauczycielskich, ale również pozwala na zbobycie doświadczenia niezbędnego w biznesie międzynarodowym. Istotne jest również, iż wybór tych studiów oraz ich zakończenie pozwala na podjęcie pracy  w krajach takich jak Chorwacja, Ukraina, Rosja czy Macedonia. Wszystko oczywiście zależy od tego, jaki fakultet zostanie przez nas wybrany. Studenci najchętniej decydują się na języki czeskie i słowackie, ze względu na bliskośc od polskiej granicy i możliwość znalezienia pracy w firmie związanej z eksportem towarów właśnie do tych krajów. Kolejnym ważnym aspektem nauki na studiach lingwistycznych słowiańskich to możliwość poznania historii nie tylko konkretnego jęyka czy narodu, ale ogólnie historii związanej z pojawieniem się słowiań na ziemiach europejskich. Podczas pierwszego roku studiów uczyć będziemy się języka kierunkowego oraz języka dodatkowego, najczęścije jest to język angielski lub niemiecki. Język prowadzący zostanie rozbity na ekspresję ustną, ekpresję pisemną oraz ćwiczenia gramatyczne. Podczas zajeć uczymy się przede wszystkim konstrukcji zdania, czasów oraz słówek. Studenci slawistyki zobligowani są również na do poznawania języka starocerkiewnosłowiańskiego, który wyodrębnił się z języka prasłowiańskiego i był językiem liturgicznym. Kolejne zajęcia to te związane z literaturą – poznajemy początki piśmiennictwa i zabytków piśmienniczych na ziemiach kraju, który nas interesuje a kolejno – jego rozwój. Przez pierwsze trzy lata literatura obejmuje czasy starożytne, średniowieczne, renesans oraz oświecenie, nierzadko dochodząc do czasów nowożytnych. Zajęcia obejmują również historię ludów słowiańskich – będzie to podróż od czasów pojawienia się na ziemiach europejskich, aż do współczesności.