Category

PR

Marketing bezpośredni

By | PR

Sprzedaż osobista polega zaprezentowaniu przez sprzedawcę oferty firmy w toku rozmowy z potencjalnym nabywcą w celu doprowadzenia do zawarcia transakcji. Ta forma sprzedaży jest jednocześnie najstarszym środkiem promocji. Wymaga od sprzedawcy szerokiej wiedzy na temat oferowanego produktu i umiejętności zaprezentowania jego walorów bo od tego zależy czy klient kupi produkt….

Read More

Public relations

By | PR, Reklama

Public relations – wyraża się w dążeniach do kreowania, utrwalania i rozszerzania społecznego zaufania i pozytywnego wyobrażenia o przedsiębiorstwie. Spełnia następujące funkcje: tworzy wizerunek firmy, przekazuje opinii publicznej informacje charakteryzujące działalność firmy, tworzenia przesłanek dla zrozumienia określonych decyzji przedsiębiorstwa, nawiązywania i utrzymywania więzi ze wszystkimi elementami otoczenia, wzmacniania odporności przedsiębiorstwa…

Read More