Category

Polityka

Polityka urbanizacyjna polskiego miasta

By | Polityka

Urbanizacja w mieście jest głównym czynnikiem powstawania oraz rozszerzania się granic każdego miasta. Urbanistyka jako nauka o powstawaniu oraz rozwoju miast, wprowadza kolejny rodzaj polityki do społecznego wglądu. Społeczeństwo ma prawo reagować na sytuację w miecie. Wielokrotnie bywa, że społeczność, która nie aprobuje działalności włodarzy miasta, zaprzestaje mieszkania w centrum,…

Read More

Aglomeracja warszawska jako przykład silnie zurbanizowanego rejonu

By | Polityka, Prawo

Warszawa z racji faktu, iż jest stolicą Polski, siłą rzeczy musi być silnie zurbanizowana. To tu bowiem swoje siedzibę mają wszystkie najważniejsze instytucje państwowe. Tu mieszka najwięcej mieszkańców spośród wszystkich miast w Polsce. To tu wreszcie, swe przedstawicielstwa lokują najchętniej potężne, zagraniczne koncerny. Wobec powyższego, nie dziwi szczególnie stwierdzenie, iż…

Read More

Zmiana polityki wewnętrznej

By | Polityka, Społeczeństwo

Wraz ze zmianą ekipy rządzącej, kraj zawsze staje przed wyzwaniem zmiany polityki wewnętrznej. Od lat scenariusz jest ten sam, że gdy dotychczasowa partia opozycyjna przejmuje władzę, zmianie ulegają sposoby zarządzania poszczególnymi gałęziami naszego życia społecznego, gospodarczego, czy kulturalnego. Wraz ze zmianą władzy, jaką przyniósł rok 2015 w naszym kraju nastąpiła…

Read More

Organizacja wielkich imprez w naszym kraju

By | Polityka

Organizacja potężnej imprezy w roku 2012 w naszym kraju spowodowała rozwój urbanistyczny naszego kraju. Mistrzostwa Europy w piłce nożnej jakie u nas się odbyły oprócz emocji sportowych przyniosły nam wymierne korzyści. Urbanistyka dzięki tej imprezie znacząco się rozwinęła, powstały nowe terminale lotnicze, odrestaurowano stare dworce kolejowe, wybudowano nowe odcinki dróg…

Read More

Polityka zagraniczna Polski na progu 2016

By | Polityka

Rok 2015 był w polskiej polityce niezwykle ważnym. To, co wydarzyło się, a mowa tu o wyborach parlamentarnych, przyniosło zrewolucjonizowanie systemu politycznego, a tym samym rewolucję w różnych dziedzinach naszego życia. A co z polityką zagraniczną? Ona również uległa znacznemu przewartościowaniu. Za rządów Prawa i Sprawiedliwości na nowo zaczęto interpretować…

Read More

Polityka prorodzinna

By | Polityka, Społeczeństwo

Polska od wielu już lat zmaga się z poważnym problemem, jakim jest niż demograficzny. Co więcej, niestety sytuacja na rynku pracy determinuje coraz więcej decyzji migracyjnych. Wszystko to sprawia, że nas Polaków w naszym kraju jest coraz mniej. A co na to rząd? Czy znajdzie wreszcie odpowiedź na problem coraz…

Read More

Nowe podejście do urbanistyki

By | Polityka

Polskie społeczeństwo coraz bardziej interesuje się zagospodarowaniem przestrzennym i małą architekturą, która nas otacza. Dzięki temu szkaradne budownictwo, zwłaszcza podczas remontów, powoli odchodzi do lamusa. W wielu polskich miastach jesteśmy świadkami zmiany podejścia do przestrzeni publicznej. Wcześniej każda wspólnota, właściciel czy spółdzielnia remontowały budynek w ogóle nie licząc się z…

Read More

Polityka a bezpieczeństwo obywateli

By | Polityka

U progu 2016 roku, po bardzo dramatycznych wydarzeniach o charakterze terrorystycznym, każdy kraj zadaje sobie pytanie, jak powinna wyglądać dalsza poltyka, aby obywatele mogli czuć się bezpiecznie. Każdy kraj ma oczywiście swoją własną odpowiedź, która zaznacza coraz wyraźniejsze różnice w pojmowaniu wspólnej polityki migracyjnej. Ludzie się boją. Nic więc dziwnego,…

Read More

Polityka w naszym kraju

By | Polityka, Prawo, Społeczeństwo

Każdy kraj jest inny. I nie chodzi tutaj tylko o to, gdzie jest położony, ilu ma mieszkańców, czy jakie warunki geograficzne. Ważnym elementem wyróżniającym państwa na arenie międzynarodowej jest także prowadzona przez nie polityka, kształtowana przez wieki urbanistyka, czy specyficzne, własne prawo. Ale pozostańmy przy kwestii polityki prowadzonej w naszym…

Read More

Komunikacja z przedszkolakami

By | Polityka, Społeczeństwo, Urbanistyka

Przedszkole to miejsce, w którym dzieci nei tylko po raz pierwszy mają okazję spotkać swoich rówieśników oraz przebywać z nimi w ciągu dnia, ale również zmuszone są do socjalizacji – nie tylko pod względem zachowania, ale i wyrażania się. Przedszkolaki najczęściej chętnie uczestniczą w zabawach oraz wspólnej nauce, niemniej warto…

Read More