Category

Mikroekonomia

Metody rynkowe

By | Makroekonomia, Mikroekonomia

Często nabywane produkty, takie jak nietrwałe produkty konsumpcyjne i przemysłowe można podzielić na dwie kategorie: zakup próbny i powtórne zakupy. Ilość próbnych zakupów początkowo rośnie, a następnie maleje, gdyż liczba osób, które wypróbowały produkt zwiększa się. Zakupy odtworzeniowe następują szybko pod warunkiem, że produkt zaspokoił potrzeby nabywców. W tej kategorii…

Read More

Program sprzedaży

By | Mikroekonomia

Firma zanim zacznie sprzedawać swoje produkty musi stworzyć program sprzedaży, w którym określi następujące elementy: istotę – czyli jakiego rodzaju to będzie produkt, wielkość – w jakiej ilości będzie sprzedawany, horyzont czasowy – w jakim czasie firma chce sprzedać założoną wielkość określonego produktu. Aby powyższe elementy mogły być zrealizowane prawidłowo niezbędnym…

Read More

Kanały dystrybucji

By | Mikroekonomia

Kanał dystrybucji to zestaw podmiotów uczestniczących w doprowadzaniu produktów od producenta do ostatecznego użytkownika. Kanały dystrybucji nie zajmują się jedynie organizowaniem zadań podmiotów wchodzących w ich skład, ale są również wykorzystywane jako nośniki: informacji, produktów i pieniędzy. Stworzone zostały do wypełniania jednego celu – ułatwić dostarczenie produktu do konsumenta, ale…

Read More

Co to jest promocja

By | Makroekonomia, Mikroekonomia

Czwartym narzędziem marketingu jest promocja. Obejmuje ona różne rodzaje czynności, jakie podejmuje przedsiębiorstwo aby poinformować o cechach merytorycznych produktu i przekonać docelowych nabywców, aby go kupili. Charakter i cel działań promocyjnych stanowią podstawę do wytypowania dwóch ujęć promocji: węższego i szerszego. Promocja w ujęciu węższym oznacza zespół działań i środków, za…

Read More