Category

Makroekonomia

Metody rynkowe

By | Makroekonomia, Mikroekonomia

Często nabywane produkty, takie jak nietrwałe produkty konsumpcyjne i przemysłowe można podzielić na dwie kategorie: zakup próbny i powtórne zakupy. Ilość próbnych zakupów początkowo rośnie, a następnie maleje, gdyż liczba osób, które wypróbowały produkt zwiększa się. Zakupy odtworzeniowe następują szybko pod warunkiem, że produkt zaspokoił potrzeby nabywców. W tej kategorii…

Read More

Push vs Pull

By | Cena, Makroekonomia

Strategia push przedstawiona, charakteryzuje się wykorzystaniem personelu sprzedaży i polityki promocji do oddziaływania na elementy kanału dystrybucji: hurt i detal. Powoduje to pchanie produktu przez wybrany kanał aż do finalnego nabywcy. Do tego celu używane są najczęściej sprzedaż osobista i promocja sprzedaży. Strategia pull przedstawiona, polega na tworzeniu popytu na…

Read More

Co to jest promocja

By | Makroekonomia, Mikroekonomia

Czwartym narzędziem marketingu jest promocja. Obejmuje ona różne rodzaje czynności, jakie podejmuje przedsiębiorstwo aby poinformować o cechach merytorycznych produktu i przekonać docelowych nabywców, aby go kupili. Charakter i cel działań promocyjnych stanowią podstawę do wytypowania dwóch ujęć promocji: węższego i szerszego. Promocja w ujęciu węższym oznacza zespół działań i środków, za…

Read More