Category

Cena

Dbajmy o swoje prawa

By | Cena

W życiu zwykle staramy się unikać pewnych, ciężkich dla nas sytuacji. Czasem wolimy nawet sobie odpuścić, by po prostu nie narażać się na stres i niepotrzebne nerwy. Nie zawsze jednak nam się to opłaca. Jeśli bowiem wiemy, że ktoś złamał nasze prawa, powinniśmy o tym powiedzieć głośno. Taki jest nasz…

Read More

Push vs Pull

By | Cena, Makroekonomia

Strategia push przedstawiona, charakteryzuje się wykorzystaniem personelu sprzedaży i polityki promocji do oddziaływania na elementy kanału dystrybucji: hurt i detal. Powoduje to pchanie produktu przez wybrany kanał aż do finalnego nabywcy. Do tego celu używane są najczęściej sprzedaż osobista i promocja sprzedaży. Strategia pull przedstawiona, polega na tworzeniu popytu na…

Read More

Rabat a obniżka.

By | Bez kategorii, Cena

Rabat  (nie mylić ze stolicą Maroka) jest to swego rodzaju zniżka bezpośrednio obliczana od ceny wyjściowej, udzielanej bezpośrednio przez sprzedawcę dla nabywcy – klienta, który musi spełniać specyficzne, określone warunki danego zakupu . W skład rabatów możemy zaliczyć grono jego odmian: rabat wartościowy, wierności, ilościowy i jakościowy, funkcjonalny, rabaty związane…

Read More

Cena a produkt

By | Bez kategorii, Cena

Polityka cenowa według progu rentowności – próba podjęcia definicji. Metoda owa ma na celu zasto­sowanie, gdy zdolności produkcyjne organizacji nie mogą być czasowo lub trwale wykorzystywane. Polega to na wyznaczeniu bezpośrednio takiej ceny jednostko­wej produktu lub usługi, która w wystarczający sposób pokryje jednostkowy koszt zmiennych jednostek cenowych wy­tworzenia, oraz spełni…

Read More

Polityka cenowa

By | Bez kategorii, Cena

Polityka cen według kosztów przeciętnych jest uzależniona od przebie­gu zmian właśnie kosztów przeciętnych oraz zmian rozmiarów fizycznych pro­dukcji i zbytu. W ogólności cena wyliczona nie może być niższa od całko­witego kosztu przeciętnego, a jej górną granicę wyznaczają z kolei warunki konkurencji i elastyczność cenowa popytu. Polityka cen ze względu na…

Read More