Aplikacje, kancelaria prawnicza.

By 20 marca 2016Prawo

Student prawa, który staje się absolwentem musi w celu rozwijania swojej kariery zdecydować się na kolejny krok. Naturalną, kolejną fazą rozwoju będzie udanie się na aplikację. Czym dokładnie jest aplikacja? Jest to nic innego jak praktyka zawodowa, która ma podstawowy cel. Chodzi w niej o to, by przygotować absolwenta do wykonywania poszczególnych zawodów prawniczych. Przyszły prawnik ma do wyboru osiem rodzajów aplikacji. Jest to odpowiednia ilość, która pozwala na wybranie czegoś, co go najbardziej interesuje. Aplikacja adwokacka trwająca trzy lata, aplikacja radcowska, czy też ogólna, znajduje się w kręgach zainteresowania absolwentów. Aplikacje odbywa się przede wszystkim w kancelariach. Kancelaria adwokacka chętnie przyjmuje studentów, ponieważ jest do dla niej możliwość odciążenia pracowników od codziennych spraw mniejszej wagi. Naturalną koleją rzeczy jest to, że na początku aplikant zajmuje się sprawami najmniej ważnymi, których ciężar gatunkowy jest nieduży. Pozwala mu się to powoli wdrażać w system pracy kancelarii, zdobywać kolejne umiejętności. Od stosunkowo krótkiego czasu możliwe jest także odbywanie aplikacji w celu wykonywania zawodu kuratora sądowego. Tutaj jednak nie trzeba być obowiązkowo absolwentem prawa. Praktyki tego rodzaju odbywają się przede wszystkim w sądach, prokuraturach oraz urzędach. Aplikacja, podobnie jak każdy etap kształcenia prawniczego kończy się podejściem do egzaminu. Jest on znacznie trudniejszy niż egzamin na aplikację. Porusza przede wszystkim kwestie praktyczne. Poziom trudności jest wysoki i dlatego też procent zdawalności nie jest wysoki.  Niejeden adwokat podchodził do niego nawet kilka razy.